Servicii de proiectare a sistemelor de securitate

Proiectul sistemului tehnic de securitate se realizează în conformitate cu reglementarile legale în domeniu ( Legea nr. 333/2003; H.G. nr. 301/2012; Legea nr. 182/2002; Legea nr. 319/2006; SR CEI 839-1-2; Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriv efractiei si jafului armat; Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizeaza in aplicatiile de securitate; Familia de standarde SR EN 50133. Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului pentru utilizare in aplicatii de securitate).

Principii de proiectare

 • Legislatia si normativele in vigoare – conditii tehnice de securitate, executie, instalare, mentenanta,
 • Protectie eficienta prin adaptarea sistemului la locatia, scopul si caracteristicile obiectivului protejat,
 • Echipamente la standarde europene testate in practica,
 • Posibilitatea de adaptare si extindere a sistemului,
 • Profesionisti cu experienta in domeniul proiectarii, instalarii, testarii si mentenantei sistemelor de securitate

Ce include proiectul de executie al sistemului de securitate

 • Planul locatiei cu amplasamentul obiectivului si caracteristicile imprejurimilor,
 • Informatii privind constructia (tipul constructiei, dimensiunea incaperilor, materiale de constructie, grosimea peretilor, etc.),
 • Prezentarea sistemului de securitate propus cu elementele componente,
 • Descrierea zonelor protejate si a elementelor de securitate alocate,
 • Amplasarea centralei de alarmare si a echipamentelor de monitorizare si control,
 • Calculul energetic al sistemului,
 • Date tehnice privind echipamentul utilizat,
 • Modul de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei,
 • Documentele de certificare a echipamentelor,
 • Desenul obiectivului cu amplasarea sistemului de securitate

Un proiect al sistemului de securitate bine conceput asigura eficienta investitiei in etapele urmatoare de realizare a sistemului (achizitie echipamente, instalare si mentenanta) si nivelul optim de protectie. Aflati acum ce presupune serviciul de proiectare si cum va poate ajuta sa asigurati protectia bunurilor si persoanelor aflate in responsabilitatea dumneavoastra.

In proiect vor fi prevazute obligatii ale executantului si ale beneficiarului.

Obligatiile executantului

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea

accidentelor de munca. In acest scop este obligat:

 • Sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
 • Sa aplice prevederile cuprinse in legislatie si de securitatea muncii specifice lucrarii;
 • Sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline

de securitatea muncii, respectând normele / instructiunile/ prescriptiile / standardele;

 • Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca

lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila;

Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatiii in conditii care sa

asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:

 • Sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;
 • Sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitatea muncii;
 • Sa respecte instructiunile de securitatea muncii ale echipamentelor livrate;
 • Sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare;
 • Pentru lucrarile de reparatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie,
 • sa incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru care
  raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului;
 • Sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;
 • Sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;

Pentru informatii va rugam sa ne contactati la tel. 0723252222 sau pe testarielectrice@gmail.com