Montaj panouri fotovoltaice

Programul de instalare a panourilor fotovoltaice a fost publicat in MO 1061/14.12.2018

https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare.php

Etapele programului sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului;
b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora;
c) înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;
d) obținerea ATR și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;
e) implementarea proiectului;
f) decontarea și plata sumelor solicitate de către instalatorii validați;
g) monitorizarea beneficiarilor finali.

Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare și încheie cu acesta toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii și plata contribuției proprii„, se arată în Ghid.

Persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasă vor primi de la stat contravaloarea a 90% din preţul instalaţiei, dar nu mai mult de 20.000 de lei.

Ce se finanţează:

 1. Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente:
  a) panouri fotovoltaice;
  b) invertor;
  c) materiale conexiuni;
  d) structura de montaj a sistemului;
  e) modul de comunicație;
  f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;
  g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.
 2.  Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.
 3.  TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Pasii care trebuie urmati pentru obtinerea celor 20.000 RON de la stat pentru instalarea unui sistem fotovoltaic:

1. Beneficiarul trebuie sa mearga la un instalator validat de AFM, pentru inscriere.

2. La instalator trebuie sa se prezinte cu urmatoarele documente:
– Cerere de finantare tehnoredactata (anexa nr.4 din ghid) (se gaseste pe site-ul AFM sau la instalator)
– Copie act de identitate (valabil la data inscrierii)
– Extras Carte Funciară nu mai vechi de 30 zile, rezultat pentru dreptul de proprietate
– Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat emis pe numele beneficiarului
– Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale

In termen de 90 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitantii aprobati, acestia au obligatia de a prezenta ATR (Aviz tehnic de racordare,) care se obtine de la distribuitorul de energie electrica, in copie la instalatorul sistemului.

http://testarielectrice.ro/wp-content/uploads/2019/03/Oferta-instalare-PV.jpg