Evaluare de risc la securitatea fizica

 

ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Începând cu data de 1 iulie 2018, toate unitățile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitatea fizică.

Începând cu data de 1 iulie 2018, și-a încetat efectele amânarea termenului până la care unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 erau exceptate de la realizarea analizei de risc la securitate fizică.

Astfel, după această dată, toate unitățile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitate fizică, neefectuarea acesteia se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prevede că: ,,Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice (…), societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.”

Prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 301/2012, se prevede că: ,,Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

Termenul inițial, stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică, a fost prorogat succesiv, ultima dată prin HG nr. 437/2017 până la data de 1 iulie 2018, pentru unitățile înființate până la data de 16 iunie 2012.

Până la data de 1 iulie 2018, doar unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012 nu aveau obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică (prorogarea s-a referit doar la aceste unități).

Unitățile înființate după data de 16 iunie 2012 aveau și au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică.

Ce reprezinta ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ?

Analiza de risc la securitatea fizica este necesara pentru a stabili de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile in fata hotilor. Fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare.

Analizele de risc se efectueaza doar de catre experţi inscrisi în R.N.E.R.S.F. – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica.

Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile analizei de securitate.

SCOPUL ANALIZEI DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ
•  societatea dumneavoastră intră sub incidenţa Legii nr. 333/2003,
• urmează să întocmiţi un Plan de pază, iar acesta trebuie avizat de structura de  poliţie din raza dvs de activitate;
• aveţi sau urmează să întocmiţi un proiect al sistemului de alarmare împotriva efracţiei, iar acesta trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);
evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră şi optimizează dispozitivul de pază şi sistemul tehnic de securitate;
• fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul socităţii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;
• o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, împotriva infractorilor vă consiliază evaluatorul;
• recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, previn şi reduc semnificativ riscurile societatii dvs;
• măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, descurajează potenţialii infractori, chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).
Trebuie să ținem cont că securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și bunurilor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și din interior.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
• cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
• în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
• în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii. (Instrucțiunea nr.9 a MAI/2013, art.4, alin.(4)).
Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:
• unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
• unităţi sau instituţii de interes public;
• instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
• magazine de arme şi muniţii;
• staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
• săli de exploatare a jocurilor de noroc;
• centre de procesare;
• casierii furnizori şi servicii de utilităţi;
• obiective industriale;
• depozite;
• instalaţii tehnologice. ( sursa : H.G. 301/2012)

Pret analiza de risc la securitate fizica
Deoarece obiectivele ce pot fi supuse evaluarii asupra riscului la securitate fizica sunt atat de variate, nu putem da un pret general valabil. Pretul unei analize de risc la securitatea fizică se  stabileste prin negociere directă, între prestator şi beneficiar, fiind diferit de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente:
• obiectul de activitate al societăţii;
• suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
• numărul de angajaţi;
• valoarea aproximativă a bunurilor societăţii;
• zona de dispunere a obiectivului;
• măsurile de securitate implementate;
• numărul punctelor de lucru/obiectivelor.